Yearly plan

Our yearly plan 2018/2019

Om oss...

Om oss: En-avdelings barnehage med 18-20 helplasser. Barn mellom 1-6 år. Vi snakker både engelsk og norsk gjennom dagen, og gjør alt det morsomme gjennom året som barnehagebarn kan gjøre. Vi har stort fokus på sosial kompetanse, språk og lek. Vi jobber for at alle barn skal føle samhold, tilhørighet og vennskap.