Ansatte

Fagerlia Miljøbarnehage

Linda Karete Johansen

Stilling: Daglig leder
976 28 199
lkj@stavnebarnehage.no

Jobber som daglig leder i Byåsen Tospråklige Barnehage AS, avd Stavne tospråklige barnehage og Fagerlia Miljøbarnehage

Stavne Tospråklige Barnehage

Linda Karete Johansen

Stilling: Daglig leder
976 28 199
lkj@stavnebarnehage.no

Jobber som daglig leder i Byåsen Tospråklige Barnehage AS, avd Stavne tospråklige barnehage og Fagerlia Miljøbarnehage

Dan Rhys Evans

Stilling: Assistent

Silje Marie Tiller-Olsen

Stilling: Pedagogisk leder
412 15 220
siljefagerliabhg@gmail.com

Med utvidede oppgaver

Bodil Irene Sollid

Stilling: Pedagogisk leder

Jobber som pedagogisk leder ved Stavne Tospråklige Barnehage.

Roseann Indergård

Stilling: Førskolelærer

Jobber som førskolelærer i Stavne Tospråklige Barnehage.

Andre ansatte