Ansatte

Beverhytta

Magnus Wannebo

Stilling: Pedagogisk leder

Dan Rhys Evans

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
smeariestbat@gmail.com

Fagerlia Miljøbarnehage

Linda Karete Johansen

Stilling: Daglig leder
976 28 199
lkj@stavnebarnehage.no

Jobber som daglig leder i Byåsen Tospråklige Barnehage AS, avd Stavne tospråklige barnehage og Fagerlia Miljøbarnehage

William Bonnington

Stilling: Assistent

Magnus Wannebo

Stilling: Pedagogisk leder

Elin Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Jan Michael Bithammer

Stilling: Pedagogisk leder

Dan Rhys Evans

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
smeariestbat@gmail.com

Stavne Tospråklige Barnehage

Linda Karete Johansen

Stilling: Daglig leder
976 28 199
lkj@stavnebarnehage.no

Jobber som daglig leder i Byåsen Tospråklige Barnehage AS, avd Stavne tospråklige barnehage og Fagerlia Miljøbarnehage

Silje Marie Tiller-Olsen

Stilling: Pedagogisk leder
412 15 220
siljestavnebhg@gmail.com

Med utvidede oppgaver

Roseann Indergård

Stilling: Førskolelærer

Jobber som førskolelærer i Stavne Tospråklige Barnehage.

Karina Breuer

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
915 74 884
karinabreuer1699@gmail.com

Kristin Ruud

Stilling: Barnehagelærer
kristinruud@live.com

Vilde Vartdal Halse

Stilling: Barnehagelærer

Ørnereiret

William Bonnington

Stilling: Assistent

Elin Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Jan Michael Bithammer

Stilling: Pedagogisk leder