Psykososialt arbeid i barnehagen

Barns trivsel er voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing og ekskludering starter i barnehagen, og denne veilederen fra Utdanningsdirektoratet ligger til grunn for hvordan vi jobber med det psykososiale miljøet i vår barnehage. Veilederen inneholder retningslinjer som kommer til uttrykk både i det daglige arbeidet vårt, gjennom barnehagens visjon og mål for pedagogisk innhold i månedsplan, vedtekter, årsplan og virksomhetsplan.